5 Cách xóa sạch vết xước trên mặt kính cận thị mà không biết mẹo này thì phí cả đời