Bạc Liêu: Ngây ngất chùa Giác Hoa đẹp như tiên cảnh.