Bánh mì Color Man 1 ngàn 1 ổ, lỗ vẫn bán vì người nghèo!!!