ca mắc COVID-19 thứ 262 là công nhân Công ty Samsung Display Việt Nam (SDV)