Cách ghi âm trên máy tính, ghi âm trên laptop không cần phần mềm