Cách kiểm tra ổ SSD hay HDD trên máy tính Windows nhanh chóng