Cách tắt ứng dụng chạy ngầm trên win 7, tắt các chương trình khởi động cùng win