Cách test kiểm tra ổ cứng hdd bị bad | sửa Bad, cắt bad sector toàn tập