"Cái gu là cái ngu!" | LOVE IS BLIND | Tập 9 Mùa 1