Chuyện kể đất phương Nam | Chùa cổ trên đất Long Tuyền – Tập 1: Chùa Long Quang và chùa Hội Linh