ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2564-DL.2020 | CHÙA THIÊN QUANG – DĨ AN – BÌNH DƯƠNG