Đánh giá nhanh Samsung Galaxy M30: Pin rất khoẻ, màn hình to