Đánh giá Samsung Galaxy A01: Dưới 3 triệu có chip Snapdragon, nhưng phải đánh đổi gì?