Dạy học nghề điện ô tô, hướng dẫn sử dụng bút điện chuyên dụng trong nghề sửa điện ô tô