Đi taxi Mai Linh với giá mở cửa chỉ 5,000 đ/0,5 km đầu tiên (19/05/2017)