Điện thoại Nokia của nước nào? Sản xuất ở đâu? Dùng có tốt không?