đua xe f1 2019 chặng đua nước đức hockenheim _ cuộc đua 50%. 34 vòng đua