Dưới 100 tr chắc ko có xe nào đẹp như chiếc này 75 tr