ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ- Hát Với Guitar- Nhạc: Hoàng Thi Thơ