Em Buông Tay Rồi Đấy (Acoustic Cover) – S: Âu Nam Thái | Hà My x Đình Duy