FPT Shop – Khui hộp Samsung Galaxy J7: Pin lâu, selfie siêu đẹp, giá tốt