FPT Shop – Trên tay Samsung E1200: bền bỉ không thể chối từ