Game Theory: Doki Doki's Buffest Meme EXPOSED (Doki Doki Literature Club Memes)