Honda CC Cub 110 Cross cub đã về Việt Nam với 2 phiên bản đường phố và PHƯỢT