HỢP ÂM GUITAR : Giọng Ca Dĩ Vãng -ST: Bảo Thu-Điệu: Bolero