HỢP ÂM GUITAR : Phố Vắng Em Rồi -ST: Mạnh Phát & Đan Thanh -Điệu: Slow Rock