Hướng dẫn ghost win xp,Win7,win 8 bằng usb rất đơn giản.