Hướng dẫn khắc phục lỗi con trỏ chuột bị nhảy khi gõ văn bản