Hướng dẫn tải và cài đặt sử dụng Microsoft Office 2010 vĩnh viễn (có link tải)