Hướng dẫn thêm ÂM LỊCH vào Google Lịch và Apple Lịch