Huyền bí Thạch Động Hà Tiên – Nơi Thạch Sanh cứu công chúa trong cổ tích xưa.