Hyundai Accent 2013 nhập khẩu, số sàn 1.4 MT – đi sướng hơn Vios – Giá 340 triệu – Dũng 0855.966.966