Khắc phục lỗi không mở được file pdf, file excel, không mở được ứng dụng trong Windows