Khám phá chùa Dơi Sóc Trăng và những giai thoại về loài dơi ngựa, heo 5 móng