Posted onĐao Lợi Thế Tôn nói pháp mầu
Địa-Tạng công hạnh rất rộng sâu
Thánh giáo mai truyền sau chẳng ngớt
Khắp nơi trời người khỏi khổ sầu
Trời A Tu La và cả thảy
Đến nghe pháp đó
Nên chí tâm ủng hộ Phật Pháp khiến thường còn
Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy
Bao nhiêu người nghe đến chỗ này
Hoặc trên đất liền hoặc hư không
Thường đổi người đời sanh tự tâm
———————————————-
Đăng Ký Kênh để xem Video mới nhất :
FaceBook Buddhism Channel :
Twitter Buddhist Sutras :

Cám ơn Các Bạn đã xem và Ủng hộ Kênh.
——————————-

Nguồn: https://historicshilohumc.org/

Xem thêm bài viết khác: https://historicshilohumc.org/meo-vat/

22 Replies to “Kinh Địa Tạng ( Có Chữ – Trọn Bộ ) | TT.Thích Trí Thoát Tụng”

  1. Nam mo ho cac dai duc quang vuong minh chau ngoi ngoi fhong long long khap nam chau binh yen

  2. Nam mo ho dai duc vuong cuong quoc khap nam chau ruong ruong fhong long long oai linh soi sang binh an

  3. Mo phat doan nghiem fhan fhanh luong hien dieu linh phuoc duc do fhan do doi dai tu bi a di da phat oai linh na bi an

  4. Mo mo phat troi chung tri khap nam chau vang vang vang tieng chuong chua fhuc tinh con tim mo phat

  5. Mo phat qui quyen duyen phuoc lanh dai duc khap nam chau giup do cuukho cuu nan duoc binh an fhai binh binh yen an lanh hanh phuoc

  6. Mo phat nha nha nguoi nguoi khap nam chau hay chung tay gop suc vi cuoc song tuong lai nôn nuoc nha vi dat nuoc vi to quoc viet nam

  7. Nam mo a di da phat oai linh oai tran oai lịn h than oai fhong long long oai linh ca nha ta khap nam chau hay chung tay gop suc vi cuoc song tuong lai mai sau non nuoc nha mo phat

  8. Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat.Nam Mo A Di Da Phat. Nam Mo Dai Bi Quan The Am Bo Tat. Nam Mo Dai The Trí Bo Tat. Nam Mo Dia Tang Vuong Bo Tat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *