Lần đầu tiên đi máy bay – hướng dẫn làm thủ tục đi máy – Departure from Tan Son Nhat Airport