Lập 21 chốt quanh nhà máy Sam Sung Bắc Ninh chặn Covid-19 | VTC14