Lộ trình thay thế sổ hộ khẩu và CMND trong quản lý dân cư