Mở hộp Samsung Galaxy Fit e và Galaxy Fit: có ăn được Miband?