Mổ xẻ và test galaxy S10+ đài loan / singapore. Nếu ai mua sẽ phải hối hận.