[MV Thái] Làm Người Yêu Anh Nhé Baby Cover – Phi Sơn