Những " BỨC XÚC" Khi Đi Chùa Diệu Pháp quận Bình Thạnh… Chùa Việt