Nổi da gà với màn kết hợp của 3 người người rất bình thường nhưng lấn át cả ca sĩ chuyên nghiệp