Phân biệt tin nhắn văn bản và tin nhắn bằng iMessage