[Review dạo] Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A5 – máy tốt nhưng giá bán chưa ngon