[Review dạo] Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy E7 – pin rất tốt, màn hình lớn hữu ích