[Review dạo] Đánh giá nhanh & mở hộp Samsung Galaxy E7 – phablet cấu hình tốt, màn hình đẹp