SAM SUNG – KHU CNC TP.HCM | TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN SẢN XUẤT | VIỆC LÀM CNC