Samsung Galaxy A20s: Chính thức phá đảo phân khúc 4 triệu đồng