Samsung, LG xoay sở thế nào khi Hàn Quốc leo 'đỉnh dịch' Covid-19